ARK – SUUNNITTELU

ARK-piirustukset sisältävät kohteen tarvittavat pääpiirustukset rakennuslupaa varten. Asemapiirustus, pohjat, leikkaukset ja julkisivut sisältyvät pääpiirustuksiin. Kaupunkien/kuntien ohjeilla sekä asiakkaiden toiveiden mukaan esitämme kaikki ARK-piirustukset sekä läpikäydään muut tarvittavat asiakirjat.

Viitteet:

RAK-SUUNNITTELU

Rakennesuunnittelu sisältää ne piirustukset, jotka tarkasti selvittävät rakennuksen rakennetta ja lujuus. Suoritamme tarvittavia lujuuslaskelmia ja muu suunnittelu sekä piirrämme lopullisia rakennepiirustuksia. Suoritamme myös pienempiä lujuuslaskelmia.

VALVONTA

Pääsuunnittelija
Rakennusta suunnitellessa tulee valvojana olla ammattilainen, joka vastaa muotoilun kokonaisuudesta sekä laadusta ja huolehtii siitä, että kohdeselostus ja erikoisselostukset täyttää vaaditut määräykset.

VASTAAVA TYÖNJOHTAJA

Rakennustöissä, joissa tarvitaan lupaa tai muuta viranomaishyväksymistä, tulee olla vastaava henkilö, joka huolehtii työn teosta ja laadusta määräysten mukaan. Tarpeen vaatiessa tulee erikoiskohteissa olla sitä varten ammattimies.

Vastaavan työnjohtajan ja työnjohtajan erikoiskohteita varten hyväksyy kunta. Rakennustöitä ei saa aloittaa ennen, kun kunta on hyväksynyt vastaavaa työnjohtajaa. Hyväksymistä voidaan peruuttaa, esimerkiksi tehtävien laiminlyönnin takia tai muusta vastaavasta syystä. (122§ Maankäyttö- ja rakennuslaki) Ulkopuolinen tarkistaja

Ulkopuolinen tarkistaja tulee olla puolueeton ja huolehtia siitä, että työt tehdään määräysten ja sopimusten mukaan.

URAKKASOPIMUS

Urakkasopimuksen tehdään niin että selviää mitä sisältyy kohteeseen. Tämä tehdään työn helpottamiseksi, joten sekä urakoitsija että tilaaja tietävät mitä odottaa.

KOKONAISURAKKA

Me suoritamme töitä kokonaisurakkoina, ja silloin hoidamme kohteen kaikki työvaiheet. Näin varmistamme, että saatte halutun lopputuloksen.

3D-VISUALISOINTI

Me autamme sinua toteuttamaan unelmiasi ja visioisi. Teemme:

  • 3D-kuvia
  • 3D-videoita

Torsten Svahn

Suunnitteluvastaava

050 543 6781 / 06 317 4200

torsten.svahn@msmeds.fi