Byggande – företag

- Offertberäkningar
- Förverkligar helhetsentreprenader och KVR projekt.

- Fasadrenoveringar/fasadrappning
- Renoveringar
- Badrumsrenoveringar
- Fasadmålning
- Målningsarbeten inom- och utomhus

- Hallar 100-5000m2

- Radhusprojekt

Referenser:

Marie-Louise Linman

Projektansvarig

050 543 6781 / 06 317 4200

marie-louise.linman@msmeds.fi