Bostads Ab Vasa Lönngården

 Bostads Ab Vasa Lönngården

Nu startar ett unikt projekt i Vasa. Saneringen av Lönngården Bostads Ab kommer att återskapa Arkitekt A W Stenfors vackra trähus från 1905. Fasaden återskapas i sin helhet enligt originalritningar. Gården kommer att vara en oas mitt i Vasa stad. Uteplatser, grusgångar, den stora lönnen och brunnen är delar i gårdshelheten som skapar en fin stämning. Planeringen av de sex lägenheterna är gjorda med varsamhet för att bevara det gamla men samtidigt möjliggöra de moderna krav som ställs på bostäder 2021.

Se projekt