Ingångstak

2021-03/ingaangstak2

Byggår:              2020

Projekttyp:      Renovering

Beskrivning:     Förnyande av ingångstak och trappa i samband med fasadrenovering  för bostadsbolag i Vasa.