KWH Keppo Gård, Bryggeriet

2021-04/1618482391_p9121284

Byggår:              2016 – 2017

Projekttyp:      Omfattande renovering, 610,0 m2 

Beskrivning:     Vi ansvarade för fullständig ARK- och RAK-planering samt entreprenadshandlingarna för projektet. Projektet bestod av en omfattande renovering av en befintlig stallbyggnad. Utrymmena gjordes om från lagerbyggnad till bryggeri med kontor och sociala utrymmen.