KWH Keppo Gård, Guesthouse

2021-03/p5220605

Byggår:              2013 - 2014

Projekttyp:      Nybygge, 810,0 m2 

Beskrivning:     Vi ansvarade för projektets fullständiga RAK-planering. Inkvarteringshuset bestående av 25 inkvarteringsrum byggdes upp från grunden.