KWH Keppo Gård, Stallgården

2021-03/keppo-stallgaarden-atrium2

Byggår:              2017 - 2019

Projekttyp:      Omfattande renovering, 1064,0 m2 

Beskrivning:     Vi ansvarade för fullständig ARK- och RAK-planering samt entreprenadshandlingarna för projektet. Projektet bestod av en omfattande renovering av en befintlig stallbyggnad. Utrymmena gjordes om från lager- och produktionsbyggnad till aktivitetsbyggnad med bland annat konferensutrymmen, gym och pub.