Mirka Home

2021-04/img-20201222-wa0002

Byggår: 2019 - 2020

Projekttyp: Tillbyggnad och renovering, 1950,0m2

Beskrivning: Vi ansvarade för fullständig ARK- och RAK-planering samt entreprenadshandlingarna för projektet. Gammal kontorsdel revs för att ge plats åt ny matsal, kök och konferensutrymmen.