Plattsättning

2021-03/20140825-111503

Byggår:              2015

Projekttyp:      Byggande

Beskrivning:     Plattsättning i trädgård på egnahemshustomt.