Restaurang Vasa

2021-04/p5121085

Byggår: 2017

Projekttyp: Ombyggnad av affärsfastighet, 165,0m2

Beskrivning: Vi ansvarade för ARK-planeringen och byggandet av den affärsfastighet som byggdes om till restaurang. I affärsfastigheten byggdes nytt kök, nya wc-utrymmen och bardisk.