Att planera och bygga hus är en stor investering. Det gäller att spara där man kan och investera klokt där man måste. Att kunna bygga sitt hus just så som man önskat är en stor utmaning, men framförallt en enorm glädje.

Planering

I projektets första skede ingår skisser, oberoende av om det gäller nybyggnader, tillbyggnader eller ombyggnader. I detta skede gör vi även kostnadskalkyler och ansöker om de byggnadslov och undantagslov som behövs för ditt projekt.

Övervakning

Under hela byggprocessen ser byggmästaren till att projektet håller tidsplanen och att alla delar av husbyggandet synkroniseras. I byggskedet väljer du som kund själv hur aktivt du vill delta, vilket naturligtvis påverkar byggtiden.

Byggprocessen

Ingenjörsbyrån har erfarenhet av många olika byggprojekt, från ritning av moderna hus, till restaurering och tillbyggnad av väldigt gamla hus. Våra erfarna timmermän klarar allt från våtrums- och grundarbete till finsnickeri. Vi erbjuder även extra tjänster, som golvslipning, spismurning, specialritningar och specialtrappor. Hos oss finns inga hopplösa fall, din mormors stuga kan bli ett modernt nytt hem i våra händer.

Konstruktion

Vi kan stå till tjänst med konstruktionsritningar till ditt byggprojekt, vare sig det gäller egnahemshus, utbyggnader, villor eller garage. Vi gör ritningar till grunder, pålningar, hålbjälklag (onterolaatta) samt både stom- och takstolskonstruktioner.

Vi utför även enklare fuktgranskningar, tex i badrum och källare inför försäljning.

Energicertifikat

Vi är FISE-certifierade att utfärda energicertifikat enligt lagen som trädde i kraft 1.6.2013.

Miljötänkande

Vi värnar om miljön genom att använda så lite plast som möjligt. Cellull är ett av de material vi använder för att göra naturen gladare.

Energicertifikat

Vi är FISE-certifierade att utfärda energicertifikat enligt lagen som trädde i kraft 1.6.2013.