Bostadshus Vasa

2021-03/trappa

Byggår: 2017

Projekttyp: Renovering, 189,0m2

Beskrivning: Vi ansvarade för ARK-planering samt byggande av detta projekt. Renovering av egnahemshus.