Bostadshus Vasa

2021-03/1d299242d5e2d8c8619332ce7c851d8b805514d20157f78e4694d7432d0610f6

Byggår:              2012 - 2013

Projekttyp:      Renovering, 83,0m2

Beskrivning:     Vi ansvarade för ARK-planering samt byggande av detta projekt. Projektet bestod av en omfattande renovering av ett gammalt bostadshus från 1871. Målet med renoveringen var att få det fallfärdiga huset beboeligt och samtidigt bevara den gamla känslan.