Bostadshus Vasa

2021-04/7d8bd95cb95b33bbd5e47a0319fe4ba5051748c35d4c336dcd37b00fbe789214

Byggår: 2017 - 2019

Projekttyp: Renovering, 167,0m2

Beskrivning: Vi ansvarade för ARK-planering samt byggande av detta projekt. Projektet bestod av en omfattande renovering av övre våningen i ett bostadshus från 1920-talet. I samband med renoveringen förnyades husets ingång med terrass och balkong.