Trapphus Vasa

2021-09/img-20210922-081515-1-

Byggår: 2020

Projekttyp: Renovering


Beskrivning: Vi renoverade och målade om trapphuset åt en privatkund.