Bostadshus Vasa

2021-03/trappa

Byggår:              2017

Projekttyp:      Renovering, 189,0m2

Beskrivning:     Vi ansvarade för ARK-planering samt byggande av detta projekt. Renovering av egnahemshus.